RE-球蛋白

                                                 RE-球 蛋 白

    【性    状】 微晶粉末

    【注意事项】 1、不能和疫苗同时使用,需间隔48小时。
                  2、稀释水温不高于50℃,开瓶后请一次用完。
    【适 应 症】 鸡、鸭、鹅、猪最新病毒性疾病。
    【用法用量】 雏禽4000羽、成禽2000羽/瓶,重症加倍。注射、滴嘴、或饮水,每日一次,连用两次。 猪5毫克/千克体重,每日一次,连用两次。
    

上一条:舒胃宝贝 下一条:小呼特(注射用) 返回列表
分享到: